Asmeninės ribos

boundariesĮsivaizduok, kad turi gražų namą, kurį galbūt neseniai pasistatei, ir jaukų kiemą su nuostabaus grožio ir aromato gėlėmis, vaismedžių sodą. Jautiesi namuose. Kartą pas tave apsilanko svečias (giminaitis, draugas su kompanija, pažįstamas ar tiesiog praeivis). Sujaukia namus, primėto šiukšlių, sutrypia gražų sodą… Ką darytum? Žinoma, protestuotumei. Mažiausiai pasijaustumei įskaudintas, o greičiausiai siaustum iš pykčio, pultum ginti savo lizdą. Kaip jaustumeisi, jei svečias nekreiptų į tave dėmesio ir toliau darytų tai, kas jam patinka? Kaip įniršęs žvėris, bejėgis? Šauki ir mosikuoji: „Čia mano namai, taip negalima“, bet žodžiai atsimuša į storą sieną ir tegrįžta atgal. Labai paprasta, kai tai vyksta fiziniame pasaulyje, o jei sieloje? Viskas kur kas kebliau, dažnai nesimato to ryškaus vaizdo, kas iš tikrųjų vyksta.  Gali jausti antipatiją kitam žmogui, slaptai ar atvirai rodyti pykti, nemaloniai jaustis šalia žmogaus, jaustis išnaudojamas, skaudinamas. Blogiausia, kai suvoki, kad nieko negali padaryti ar visos tavo pastangos nedavė rezultatų. Tuo metu norisi su nusivylimu atsitraukti ir atrasti bent kokį nusiraminimą praradus „namus“. Tuo nusiraminimu man, o galbūt ir Jums, dažnai tampa maistas.

Įrodyti savo teisumą kitiems, o kartais ir pačiam sau, yra nelengva. Nes kiek žmonių, tiek ir nuomonių. Sunku, kai negirdi savo vidinio balso, ar galvoji, kad turėti gražų namą yra iliuzija. Kiti gali sakyti: „nekreipk dėmesio, jis tiesiog pajuokavo“, „kaip gali šitaip pykti ant vyresnio, daugiau patirties turinčio žmogaus“, „kodėl esi toks jautrus?“, „esi pats kaltas“, „reikia būti lankstesniu“ ir t.t.  Nežinau kaip Jums, bet man norisi kurti sveikus tarpasmeninius ryšius, nelikti tokioje situacijoje vienai su savo jausmais, todėl iš pradėjau šią temą. Dažnai savęs klausiu, ar reikia gintis? Šiuo metu labiau linkstu į tai, kad pakanka pasistatyti tvirtą tvorą su užrašu „Stop! Privati nuosavybė.“ Bet vis galvoju, į kiek kalbų turėčiau išversti šį užrašą, kad kiekvienas suprastų.

Ribų nustatymas reiškia, kad mes prisiimame atsakomybę už save ir santykyje su kitais siekiame lygybės ir pagarbos. Ribos parodo mūsų teisę pasakyti „ne“ tiems dalykams, kurie mums atrodo neteisingi. Ribų nustatymas – tai mokymasis rūpintis savimi iškylančiomis aplinkybėmis. Jos tampriai susijusios su savigarba ir saugumo jausmu. Ribų nustatymas dažnai susijęs su kontrole. Kiti nori mus kontroliuoti, bet ar esame pakankamai drąsūs pasakyti, ko norime mes?

KAS YRA ASMENINĖS RIBOS

 • Apribojimas
 • Linija, kurios nevalia peržengti
 • Kažkas, kas atskiria priimtinus dalykus nuo nepriimtinų

RIBOS NUSTATOMOS KALBANT PANAŠIU BŪDU

 • „Štai ko aš iš tavęs tikiuosi“
 • „Tai yra tai, ko aš noriu“
 • „Ne“
 • „Štai kas priimtina man“
 • „Norėčiau tai atlikti tokiu būdu“
 • „Aš noriu santykių atvirumo“

APIE RIBŲ ĮTVIRTINIMO IR IŠLAIKYMO SUNKUMUS GALI BYLOTI ŠIE ŽENKLAI

 • Pagalba ir paslaugumas kitiems, kai to visai nenori daryti
 • Žmonių vengimas
 • Beviltiškumo ir bejėgiškumo jausmai
 • Abejojimas savimi, dažnas spėliojimas kas teisinga
 • Pyktis kitiems ir sau
 • Pasyvi-agresyvi būsena
 • Sumišimo jausmas
 • Delsimas

KODĖL IŠKYLA SUNKUMŲ ĮTVIRTINANT RIBAS

Kartais, kai tenka įtvirtinti ribas, būna išties nelengva. Greičiausiai tai būna susiję su tam tikromis baimėmis.

 • Konflikto
 • Pralaimėjimo
 • Atstūmimo („žmonės nemėgs manęs arba laikys mane konfliktišku žmogumi, galiausiai galiu prarasti draugystės ryšius“)
 • Kitų žmonių įskaudinimo, buvimo grubiu ir nemandagiu
 • Klaidos atvejų ar/ir neatlikimo tinkamu būdu
 • Gedos ar buvimo skolingu
 • Menkumo, kvailumo jausmo
 • Nenoru kitiems sukelti nepatogumų
 • Kabinėjimosi
 • Įtakos
 • Sėkmės baimės

KAI KURIŲ ESMINIŲ TEISIŲ ĮTVIRTINIMAS

 • Aš turiu teisę būti kas esu ir apginti save
 • Aš esu vertas pagarbaus ir oraus elgesio
 • Aš turiu teisę visų pirma pasirūpinti savimi
 • Aš turiu teisę parodyti ką jaučiu ir galvoju, jei tuo pačiu neaiškinu kitiems kas jiems turėtų būti gera
 • Aš priimu savo teisę būti netobulu be kaltės jausmo
 • Niekas neturi man galios sakyti ką turėčiau jausti, ką galvoti ar ką daryti
 • Jei ginsiu save, turėsiu daugiau drąsos ir busiu laimingesnis
 • Man pasiseks per ilgesnį laiką

ASMENINIŲ RIBŲ ĮTVIRTINIMO ŽINGSNIAI

 • Leiskite žmogui sužinoti, jei jis padarė kažką, kas jums yra nepriimtina ir įvardinkite ribą, kurią peržengė. Deramai išaiškinkite kodėl ši riba jums yra svarbi ir kaip netinkamas elgesys paveikė jus. Tai duoda žmogui galimybę susimąstyti, nes jis galėjo padaryti tai nesąmoningai. Svarbu įtvirtinti ribas, kai esate ramus, nes apimtas jausmo galite pasielgti netaktiškai ir po to gailėtis. Kitas žmogus į jausmingą ginimąsi tikėtina reaguos gyvybiškai. Kai esate ramus, didesnė tikimybė, kad žmogus išgirs tai, ką jam norite pasakyti ir bus nusiteikęs geranoriškai. Taip pat svarbu įtvirtinti ribas kuo įmanoma greičiau po to, kai pajausite, kad jos buvo pažeistos. Pokalbį geriau inicijuoti neutralioje aplinkoje, kur niekas netrukdo kalbėtis. Taip pat galite paaiškinti kaip galėtų pagerėti jūsų santykiai, jei į jūsų norą būtų atsižvelgta.
 • Kalbėkite labai aiškiai. Sakykite tai, ką norite pasakyti. Jei vis kalbėsite apie tai, kas jau atsitiko, kitam žmogui kils pagunda pradėti su jumis ginčytis. Atminkite, kad jūs turite teisę įtvirtinti savo ribą nepaisant to, ką kiti galvoja ar nori.
 • Pasakykite kokių pasekmių žmogus susilauks, jei negerbs jūsų ribų. Tai ne grasinimas, tiesiog faktai. Kuo aiškiau pasakysite apie pasekmes, tame tarpe ir apie jų įsigaliojimo laiką, tuo didesnė tikimybė, kad žmogus paisys jūsų ribų. Tai paliudys, kad jūsų ketinimai patys rimčiausi. Šio žingsnio dauguma žmonių vengia, nes bijo to, kas jų laukia, kai tai pasakys. Šis žingsnis labai svarbus dėl to, kad jei jo nebus, jūsų pastaba gali suskambėti kaip priekaištas. Kiti ilgainiui tiesiog nustos jūsų klausytis, sakydami kitiems: „Na štai jis ir vėl pradeda!“

Pasekmės turi atitikti įtvirtinamą ribą, t.y. jos turi natūraliai sekti po įvykusios situacijos nesiekiant atkeršyti. Įsitikinkite, kad pasekmės labiau įtakos kitą žmogų nei jus pačius. Juk siekiama patenkinti jūsų poreikį. Skirkite laiko apgalvodami pasekmę, padarykite tai, kai esate ramus. Kitaip, emocijos gali nukreipti jus netinkama linkme ir netgi jums pakenkti. Taip pat nepamirškite, kad, jei tai jums priimtina, galbūt norėsite pasiūlyti jus įskaudinusiam žmogui kartu aptarti, kokių pasekmių jo manymų jo elgesys vertas.

 • Būkite nuoseklus, kai įtvirtinate savo ribas. Kitaip žmonės pagalvos, kad jūsų ketinimai iš tikrųjų nėra rimti.
 • Kartais, kai mes išbandome naują elgesį gali nepasisekti iš pirmo karto. Jei žmogus ir toliau nekreipia dėmesio į tai, ką jam pasakėte, teks priminti dar kartą. Iš pradžių jis gali pamanyti, kad jūsų naujas elgesys nėra rimtas.
 • Jei žmogus ir toliau nekreips į jūsų asmenines ribas dėmesio, teks dar padirbėti. Tai gali būti išties sunki užduotis. Žemiau pateikiamos mintys, kaip ją palengvinti ir galiausiai pasiekti savo tikslą.

KAS GALI JUMS PADĖTI ĮTVIRTINANT RIBAS

Veiksmo suskaidymas

 • Surašykite savo ribos įtvirtinimo pliusus ir minusus.
 • Sudėliokite savo ribas prioritetų tvarka. Jei tai įmanoma, pradėkite nuo lengviausios, judėkite link tikslo mažais žingsneliais, kad įgytumėte daugiau pasitikėjimo savimi.
 • Suraskite žmogų, kuris galėtų jus palaikyti įtvirtinant ribas.
 • Jei žmogus, kuris jus įskaudino, linkęs priimti kritiką kaip puolimą, parinkite atitinkamus žodžius, kurie galėtų sumažinti jo ginimąsi. Kalbėdami stenkitės nekelti balso.
 • Paaiškinkite žmogui, kad jūsų žodžiuose nėra nieko asmeniško ir kad jūs taip pat kalbėtumėte su kitu žmogumi panašiomis aplinkybėmis.
 • Numatykite laiką kada norėsite įtvirtinti savo ribą.

Vizualizacija

 • Kas blogiausia galėtų atsitikti? Pagalvokite, ar tikrai jūsų baimės pasitvirtintų. Ar esate peržengęs kokią kitą baimę, galbūt net sunkesnę? Ką iš to pasimokėte?
 • Jei neįtvirtinsite ribos ir pasekmių, pagalvokite koks jausmas jus lydės toliau turint reikalus su tuo žmogumi? Numatykite, kas jei tai ir toliau atims daugybę jūsų energijos, ir ar tai iš tikrųjų yra ko jūs norite?
 • Pagalvokite apie sveikus streso mažinimo būdus susidūrus su veiksniais, kurių negalite kontroliuoti ar įtakoti.
 • Jei sugebate pažvelgti į viską per galimybių, o ne trūkumų prizmę, dėkite pastangas tai darydami. Taip padidinsite sėkmės tikimybę.

Pasiruošimas

 • Sudarykite veiksmų planą.
 • Pasipraktikuokite, ką sakysite. Kitas jus palaikantis žmogus gali atlikti jus įskaudinusio žmogaus vaidmenį.
 • Prieš kalbėdami kelis kart giliai įkvėpkite. Tai turėtų padėti nusiraminti ir susikoncentuoti ties esme.

Pamąstymui

 • Vienoj ar kitoj srity, kažkur įtvirtinti savo ribas jūs tikrai būsite pajėgus.
 • Efektyvaus ribų įtvirtinimo būdai skiriasi įvairiose kultūrose.
 • Įsidėmėkite, kad žmonėms, kurie nepaiso jūsų ribų, jūs galite būti visai nereikšmingas. Gali nerūpėti kas jūs esate, jiems jūs galite būti kaip dulkelė, nieko daugiau. Pagalvokite apie principą 80/20. Jei kažkas labai emocionaliai į jus reaguoja, didelė tikimybė, kad 80 proc. bėdų turi būtent tas žmogus, jums atitenka viso labo 20. Šio principo supratimas gali nuimti didžiulę naštą nuo jūsų pečių.

Atsakomybė

 • Jei nenorite įtvirtinti ribų, tai tiktai jūsų sprendimas.
 • Prisiimkite asmeninę atsakomybę už tai, kad nuolatos leidžiate žmonėms pažeidinėti jūsų ribas. Jei tai padarysite, mažiau pyksite ant kitų ar savęs.
 • Jei tai darbinė situaciją, nesąžiningi žaidimai pasibaigia ties jumis!

Išmintis

 • Jei jums pavyko įtvirtinti ribas, padėkokite jūsų oponentui arba kitaip parodykite, kad vertinate jog jis atsižvelgė į jūsų norus.
 • Kadangi tokie asmens pokyčiai yra labai nelengvas darbas, neužteks vieno karto kad būtum sėkmingas.
 • Kuo dažniau pasiseks, tuo lengvesnis ateityje bus ribų įtvirtinimo procesas.
 • Jūs tikrai išgyvensite, nepriklausomai nuo to, kas atsitiks!

PABAIGAI

Daugeliui žmonių ribų įtvirtinimas ir išlaikymas gali būti labai sunkus darbas. Dažnai yra nelengva laužyti nuo seno išmoktus įpročius. Mes dažnai tikimės, kad problemos išsispręs savaime, galbūt kartais taip ir įvyks, bet, ko gero, tai pareikalaus didesnių ar mažesnių mūsų pastangų. Labai svarbu tai, jog ribų įtvirtinimas akivaizdžiai paveiks santykius, jie taps lygiaverčiai. Gera žinia yra ta, kad kai žmonės bando įtvirtinti ribas, jie įgauna drąsos išbandyti kitokius elgesio būdus ir nustoja jaustis bejėgiai.

parengiau pagal http://www.parentcenternetwork.org

P.S. esu ką tik perėjusi šią ugnį, buvo labai karšta, su klaidomis, bet pavyko….

Įrašo “Asmeninės ribos” komentarai: 5

 1. Labai aciu uz tavo pasidalinima ziniomis del asmeniniu ribu. As perkraciau savo snatykius ir supratau savo klaidas taip pat. Ne kiti kalti, kad kenciu, o todel, kad pati leidziu kitiems per daug nueiti. Siandien su vienu zmogumi pavyko pakalbeti pagal tavo aprasyta buda ir tai suveike :)! Jis manes net atsiprase. O anksciau is karto abi i konflikta pildavome, o siuo atveju islikau konkreti ir rami, o veliau sulaukiau ir atsiprasymo bei pagarbos. vistik kiek daug laimim per diplomatija, mandaguma.. :).
  Jei nepaslaptis, su kuo tau pavyko pakeisti santykius ?
  Su savo vyru mes snekames dazniausiai per mano emocijas, dar tik mokausi graziai bendrauti, taip jau yra pas mus. Vyras sureaguoja kai jau imu pykti.. visada tik jo teisybe, nors del meiles, pinigu, laisves, tai duoda kiek reikia, tai ir labai skustis negaliu, isskyrus susikalbejima kai iskyla butinybe rinktis abiems.

  • Prašau 🙂 Kiek skaičiau, tai visur rašo, kad turintys valgymo sutrikimų dažnai turi problemų šioje srityje. Pyktis, aukos jausmas, bejėgiškumas, nepasitenkinimas visa tai sulenda į VS Gerai, kad tau taip išsisprendė. Man kitaip, esu kaltinama, kad įžeidžiau, bet neturiu už ką atsiprašyti. Kaip kitaip paaiškinti, jei išbandžiau visus diplomatiškus būdus ir vis tiek neaišku, tuomet teko tiesiai šviesiai ir labai konkrečiai pasakyt, taip pat ir apie pasekmes. Man su giminėm.

 2. Tu tikrai manai, kad cia todel, kad buvo VS i asmenybe ipainioti.. ?
  zinai as su visa gimine bendrauju, o zmoniu joje visokiausiu yra, tai aciu dievui, niekas nieko nenori is manes, nekaltina ir palaikom grazius rysius (su isimtimis). Galbut tai del to, kad as gyvenu uzsienyje ir rysiai palaikomi tik per telefona ir karta i metus nuvaziuoju.
  Man labai nesiseka bendrauti su seserimi. Mes susipykstam po 5 min, pas mus karas ir taika visa gyvenima buvo, nors abiems jau virs 30 m.. Vyras mano pykti ir nervus gesina jumoro jausmu. Ir dar tai labai ne kaip man su vyresnemis moterimis vadovemis sekasi. Jei gaunu pagyvenusia ir dar apkunia, tai kaip taisykle ji mane graus ir es visa laika. As skaiciau ir skaiciau dar karta tavo irasa, bandziau pritaikyti sias taisykles santykiams darbe, su vadovemis.
  Kadangi as labai domiuosi astrologija, tai jei tavo piktos planetos yra bendravimo arba asmenybes buste, tai tu nori nenori, bet turesi gana konfliktiskus santykius, cia su siuo dalyku labai dirbti reikia. Tai ta pati sako, jei yra pazeistos planetos, jos duoda bejegiskuma. Tiesiog suprasti, kad esi tokia ir kaip imanoma ieskoti budu, taikyti tavo aprasytas taisykles. Ir nebutinai tai VS itaka.. tiesiog kaip sakiau jautrumas del tam tikros planetu padeties ir pakeist galima tik didelio darbo su savimi deka.

  • Ne dėl valgymo sutrikimų atsiranda problemos su ribomis, o atvirkščiai, nemokėjimas nustatyti ribas gali įgauti valgymo sutrikimų formą, bet čia tik maža dalelė valgymo sutrikimų priežasčių, tiesiog labai paplitusi.
   Dėl konfliktų. Dažnai pati maniau, kad tiesiog turbūt jau tokia esu – konfliktiška asmenybė. Bet paskutiniu metu pradėjau kitaip galvoti. Manau, išorinis konfliktiškumas yra vidinių konfliktų veidrodis. Kuo mažiau vidinių konfliktų, tuo mažiau tenka “kovoti“ su kitais. Taip pat matau, kad aš tiesiog bijau net priartėti prie konflikto, nes galvoju, kad viso to tik neigiamos pasekmės. Bet gi ir kiti žmonės – visi kasdienybėje susiduriame su konfliktais. Tiesiog jų nebijantys gyvendami išlavina įgūdžius juos konstruktyviai spręsti. Ir nesislepia po krūmais ar po VS kaip kad aš. Drąsiai eina ir aiškinasi gerbdami save ir kitą žmogų, žinodami, kad gali baigtis visaip. Ir kaip pav. tau – sėkmingai ir kaip pav. šį kartą man – žmogus atsisakė susitaikyti su mano “ne“.
   Ar planetos gali įtakoti mūsų bejėgiškumą, nežinau. Bejėgiškumas yra dviejų rūšių. Būna tokios aplinkybės, kai tikrai negalime kažko pakeisti, kontroliuoti (pav. įvyksta avarija, prasideda karas ir pan.), tuo labiau 100 proc. savo gyvenimo negalime kontroliuoti. Bet yra ir kitas bejėgiškumas, jausmas, kai nieko negalime padaryti, kad kiti su mumis blogai elgiasi, kad tas ar anas “kaltas“, kad negaliu su kažkuo susitvarkyti, arba kad “kovoji ir draskaisi“, bet niekas tavęs atrodo negirdi.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s